Międzynarodowy
Niepubliczny Żłobek
ul. Grota - Roweckiego 51B/96
Międzynarodowy
Punkt Przedszkolny
ul. Krymska 6C