To download file right mouse click the link and select "Save Link As".

Statut Międzynarodowego Punktu Przedszkolnego Daisy - [PDF]

Regulamin Międzynarodowego Punktu Przedszkolnego Daisy - [PDF]

Data process consent - photos - [PDF]

Child's Notification Form - [PDF]

Preschool Kit - [PDF]

Plan dnia i zajęć edukacyjnych - [PDF]

Meal Menu - [PDF]

go up