Przy wyborze lokalizacji naszego punktu, braliśmy pod uwagę ważne potrzeby dzieci, takie jak sen w ciągu dnia czy zabawa w bezpiecznej, domowej atmosferze. Zwróciliśmy szczególną uwagę na to, aby budynek był oddalony od ruchu ulicznego, zlokalizowany w cichym otoczeniu, ale także bezpiecznym, aby starsze maluszki miały możliwość skorzystania z spokojnej i bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu. Budynek punktu przedszkolnego posiada własny, prywatny ogródek.

W związku z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie, staramy się jak najbardziej chronić dzieci przed skutkami smogu. Przed wyjściem na spacer ciocie zawsze sprawdzają stan powietrza, jeżeli jest ono na zagrażającym zdrowiu poziomie, rezygnujemy z wyprowadzania maluchów na spacer.
Powietrze w przedszkolu filtrowane jest filtrem powietrza elilimującym zanieczyszcenia pyły PM25 i PM10.

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. “Wdrażanie Programy ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Higiena i wysokie standarty czystości

Higiena i standardy czystości

W przypadku choroby, rodzice proszeni są o nieprzyprowadzanie dzieci do punktu przedszkolnego do czasu wyzdrowienia, zasada ta stosowana jest również przez personel pracujący.

Bezpieczeństwo dzieciBezpieczeństwo dzieci

Wiemy, jak często zdarzają się wypadki w domach z udziałem dzieci, spowodowane często nieuwagą lub brakiem zapobiegliwości rodziców i opiekunów. Akademia Malucha Daisy zminimalizowała ryzyko możliwych wypadków wykorzystując maksimum zabezpieczeń.

Wymieńmy te zabezpieczenia: