Zapisy na listę rezerwową

Aby zapisać dziecko na listę rezerwową, prosimy o dokładne wypełnienie formularza.
W momencie pojawienia się wolnego miejsca skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie.

Wpisanie dziecka na listę rezerwową daje pierwszeństwo do miejsc, w wypadku ich pojawienia się. Nie jest jednak gwaracją zapisania dziecka w podanym przez rodzica terminie.