Kraków kontynuuje realizację programu szczepień pn. „Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6–60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków”. Mogą w nim wziąć udział dzieci:

 • od ukończenia 6. miesiąca do 5. roku życia (wiek będzie potwierdzony na podstawie numeru PESEL),
 • zamieszkałe na terenie gminy Kraków,
 • z pozytywnym wynikiem badania lekarskiego, kwalifikującym do szczepienia oraz których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na udział w programie; rodzic czy opiekun prawny, zgłaszający się do szczepienia, zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu tożsamości,
 • z bezpłatnych szczepień będą mogły również skorzystać dzieci obcokrajowców, w tym obywateli Ukrainy, które posiadają numer PESEL i których rodzice/opiekunowie wyrażą zgodę na udział w szczepieniu.

Kryteria wyłączenia z programu to: brak pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w programie, obecność przeciwwskazań do podania szczepionki przeciw grypie, szczepienie wykonane we własnym zakresie w danym sezonie grypowym.

Zakończenie udziału w Programie jest możliwe na każdym etapie na życzenie uczestnika. Zakończenie udziału w Programie bez wykonania szczepienia następuje poprzez ustne lub pisemne zgłoszenie rezygnacji przez uczestnika programu oraz odnotowanie tego faktu przez podmiot leczniczy realizujący program. Może nastąpić również usunięcie uczestnika z programu, w przypadku wystąpienia kryteriów wyłączenia.

Dlaczego warto szczepić dzieci przeciw grypie?

Wytyczne medyczne wskazują na zasadność szczepień dzieci przeciw grypie z uwagi na fakt, że może być niebezpieczna dla niemowląt i małych dzieci, tym bardziej w okresie zarażenia COVID-19.

Ze względu na niedojrzałość układu immunologicznego, zakażenia grypowe najczęściej występują u dzieci. Dzieci są zatem grupą najbardziej narażoną na wirusa grypy i choroby grypopodobne. Co istotne, dzieci są uważane za wektory zakażenia w całej populacji, stąd zaszczepienie dziecka może uchronić pozostałych członków rodziny przed ewentualnym zachorowaniem. To przełoży się na zmniejszenie konsekwencji społecznych i ekonomicznych związanych z nieobecnością w pracy czy koniecznością organizacji opieki nad dzieckiem.

Celem szczepień dzieci przeciw grypie nie jest tylko uniknięcie zachorowania, lecz przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych. Największe ryzyko wystąpienia poważnych postaci grypy lub powikłań występuje właśnie u dzieci w wieku do 5 lat, ale także u osób po 65. roku życia, kobiet w ciąży czy pacjentów przewlekle chorych.

Gdzie można zaszczepić swoje dziecko?

W Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66, budynek H.

Rejestracja

Telefoniczna rejestracja i informacja pacjentów:
pod numerem telefonu: 734 218 445
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 12.00

Szpital zapewnia informację o Programie: w punkcie, w którym realizowany jest Program, telefonicznie oraz na swojej stronie internetowej.

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie dzień i godzina przyjęcia pacjenta.

Pacjenci będą przyjmowani od poniedziałku do soboty w następujących godzinach:

 • poniedziałek: 14.00–20.00
 • wtorek: 14.00–20.00
 • środa: 14.00–20.00
 • czwartek: 8.00–20.00
 • piątek: 14.00–20.00
 • sobota: 8.00–11.00 (1 raz w miesiącu)

W ramach Programu przewiduje się bezpłatne wykonanie kwalifikacji lekarskiej dziecka oraz podanie szczepionki iniekcyjnej lub w postaci aerozolu do nosa. U dzieci wcześniej nieszczepionych przeciw grypie konieczne jest podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie 4 tygodni.

Rodzice/opiekunowie podczas szczepienia pozostają z dzieckiem na terenie placówki przez ok. 30 min. po wykonaniu szczepienia, w celu obserwacji zachowania pod kątem wystąpienia odczynu poszczepiennego. Jednocześnie, realizator Programu przeprowadzi edukację rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w Programie nt. grypy oraz roli szczepień ochronnych.

W przypadku dzieci w wieku od 6 do 23 miesiąca życia będzie możliwe wykonanie tylko szczepień iniekcyjnych, natomiast od 24 miesiąca do 5 roku życia możliwe będzie podanie szczepionki w formie aerozolu do nosa. W przypadku przeciwskazań do stosowania szczepionki donosowej lub na wypadek braku jej dostępności w tej grupie wiekowej, zastosowana zostanie szczepionka iniekcyjna czterowalentna.

Należy pamiętać, iż szczepienia są podstawową metodą profilaktyki. Szczepienie przeciw grypie nie daje 100% gwarancji ochrony przed chorobą (skuteczność zależy od sezonu i stanu zdrowia chorego), dlatego nie zwalnia z przestrzegania przedstawionych poniżej ogólnych zasad higieny.

 • Higiena rąk – w sezonie grypowym, a zwłaszcza w przypadku bliskiego kontaktu z chorym na grypę (np. w domu, pracy, szpitalu, przychodni). Niezbędne jest częste mycie rąk wodą z mydłem (najlepiej środkiem na bazie alkoholu): po każdym kontakcie z chorym, skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem lub dotykaniem ust i nosa, po powrocie do domu, po toalecie nosa lub zasłanianiu ust podczas kichania i kaszlu.
 • Noszenie maseczki na twarz (np. chirurgicznej, dentystycznej) w sytuacji bliskiego kontaktu z chorym (do 1,5–2 m) – stałe noszenie maseczki w przypadku bliskiego kontaktu z chorym na grypę w pomieszczeniu (np. w domu, szpitalu lub przychodni) zmniejsza ryzyko zachorowania. Maseczkę powinien nosić także chory na grypę, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia innych. Jeśli zachoruje ktoś z domowników, noszenie maseczki w domu i ścisła higiena rąk przestrzegana przez wszystkich w domu przez 7 dni mogą zmniejszyć ryzyko zakażenia i zachorowania współmieszkańców.
 • Inne zasady higieny na czas sezonu epidemicznego grypy – należy: zasłaniać chusteczką jednorazową usta podczas kaszlu i kichania, a następnie wyrzuć ją do kosza i dokładnie umyć ręce.
 • Izolacja chorych przez 7 dni od wystąpienia objawów lub – jeśli trwają dłużej – 24 h po ustąpieniu gorączki i ostrych objawów ze strony układu oddechowego.

Szczepienia dla dzieci rekomendują medyczni eksperci
„Regularnie szczepione osoby rzadziej zakażają się”

Na pytania odpowiada prof. dr hab. n. med. Adam Antczak - pulmonolog, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Gmina Miejska Kraków od wielu lat realizuje szczepienia przeciw grypie. Wiemy, że podobne programy profilaktyczne wdrażane są w całej Europie.

Adam Antczak: Wiele rozwiniętych krajów świata ma politykę szczepień przeciwko grypie. Najbardziej rozwinięta jest polityka Wielkiej Brytanii, gdzie masowo szczepi się przeciw grypie dzieci i dorosłych. Podobnie jest w krajach skandynawskich, na południu Europy, w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, w Niemczech. To kraje bardzo wysokiej kultury szczepień. COVID-19 sprawił, że zainteresowanie szczepieniem przeciw grypie wzrosło na całym świecie o ponad 100 proc. Na tle Europy Polska wypada jeszcze bardzo skromnie. Jednak co roku przeciw grypie szczepi się coraz więcej Polaków. Programy szczepień są najczęściej wdrażane przez jednostki samorządu terytorialnego. Oceniam je pozytywnie.

Skąd się wzięło tak duże zaufanie europejskich społeczeństw do szczepionek na grypę?

AA: Szczepionki przeciw grypie mają historię 90-letnią! Pierwsza szczepionka została wyprodukowana w 1932 roku. Od lat powojennych, w rozwiniętych krajach świata szczepiono na masową skalę. Szczepionki przeciw grypie wymyślono, bo wówczas świetnie pamiętano pandemię grypy z 1918 roku i te naprawdę miliony ofiar, dziesiątki milionów ofiar. Pandemia sprzed stu lat była o wiele bardziej straszna, niż COVID. Wtedy zaczęto myśleć nad szczepieniami. Szczepionka przeciw grypie to bardzo długa historia udoskonalanych szczepień. To są miliardy podanych dawek tej szczepionki.

Jaką skuteczność ma szczepienie przeciw grypie? Czy po zaszczepieniu się można ponownie zachorować?

AA: Mamy dwa pojęcia skuteczności. Pierwsze dotyczy reakcji danego organizmu. Jeśli chodzi o ludzi młodych, skuteczność jest bardzo wysoka, dlatego że sięga 80-90%, czyli około 90% młodych ludzi ma pożądane miana przeciwciał. Jest też skuteczność kliniczna, czyli gdy zaszczepimy się, to nie zachorujemy, będziemy chronieni przed chorobą lub jej następstwami. I tu skuteczność szczepionki jest bardzo wysoka. Część osób, która zaszczepiła się, nie zachoruje. Jednak nawet szczepiąc się, można zachorować. Szczepienie nie chroni nas przed zakażeniem, lecz chroni przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami.

Kiedy najlepiej szczepić się przeciw grypie?

AA: Sezon grypowy liczymy od połowy września do połowy kwietnia, ale szczyt zachorowań przypada w styczniu, lutym i marcu. Jeżeli podamy szczepionkę w listopadzie lub w grudniu, to jest to idealny czas, dlatego że szczyt działania szczepionki przypadnie w szczycie zachorowań na grypę. Zachęcamy do szczepienia właśnie do końca roku.

Porozmawiajmy o szczepieniu dzieci. Od jakiego wieku warto zacząć szczepić najmłodszych?

AA: 6-ty miesiąc życia to czas, kiedy dziecko kończy korzystać z odporności, którą zyskało od matki. Pół roku to jest zasób, które dziecko otrzymuje od matki, poprzez łożysko. Później trzeba stymulować odporność malucha. Tym bardziej, że półroczne dzieci są najbardziej narażone na ciężki przebieg zakażenia. Warto szczepić od 6. miesiąca życia.

Czy szczepienie dzieci niesie ze sobą jakieś ryzyko?

AA: To jest tak bezpieczne szczepienie, że aż trudno rozważać coś najgorszego. Objawy niepożądane po szczepieniu oczywiście mogą wystąpić. Wiążą się głównie z gorączką, u małego dziecka może to być głównie gorączka z rzadko występującymi drgawkami. Ale zdarza się to bardzo rzadko i wystarczy podać leki przeciwgorączkowe. Za sprawą szczepionek, które podajemy, nie wywołujemy ciężkiej choroby. Szczepionki w postaci zastrzyków zawierają antygeny wirusowe. Szczepionki donosowe zawierają osłabionego, specjalnie skonstruowanego wirusa, który daje odporność. Nie musimy się bać, że wywołamy chorobę.

Czy dzieciom, które boją się ukłucia igłą, można podać szczepionkę w alternatywnej postaci aerozolu do nosa?

AA: Tak. To jest bardzo dobrze i starannie przebadana szczepionka. Jest zarezerwowana dla dzieci i młodzieży od 3 roku do 18 roku życia. Szczepionka zawiera żywego wirusa, który nie rozwija się w naszych płucach, lecz w nosie. Skuteczność immunologiczna, jak i kliniczna, jest bardzo wysoka. Dziecko szczepione przeciw grypie po raz pierwszy szczepimy dwukrotnie, w odstępach miesięcznych.

Rodzice dzieci alergicznych zastanawiają się, czy szczepionka przeciw grypie będzie dla nich bezpieczna?

AA: Generalnie jest bezpieczna. To co może budzić obawy, to nadwrażliwość na białko jaja kurzego. Klasyczne szczepionki w zastrzyku zawierają białko jaja kurzego. Jeśli dziecko ma nadwrażliwość na to białko, to należy postępować ostrożnie i skonsultować się z lekarzem. Natomiast w przypadku innych alergii, to nie tylko nie zniechęcamy do szczepienia, ale zachęcamy z bardzo prostego powodu. U takich dzieci dochodzi bardzo łatwo do zakażeń. Szczepienie działa ochronnie przeciw grypie oraz działa ochronnie przeciw innym zakażeniom. Regularnie szczepione osoby rzadziej zakażają się.

Po przyjęciu szczepionki mogą wystąpić objawy Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego. Co należy wówczas zrobić?

AA: Należy zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a lekarz wdroży obowiązujące procedury zgłaszania niepożądanych objawów szczepiennych.

do góry strony