Harmonijny rozwój Twojego dziecka

Akademia Malucha Daisy jest placówką, której celem jest nie tylko sprawowanie bezpiecznej opieki nad dziećmi, ale także czuwanie i stymulacja właściwego i harmonijnego rozwoju każdego dziecka. Ważny jest dla nas zarówno rozwój biologiczny i fizyczny maluszka, jak i rozwój psychomotoryczny, rozwój społeczny, rozwój mowy, rozwój emocjonalny oraz rozwój samodzielności dziecka. Wszystkie te strefy przenikają się nawzajem i uzupełniają, aby stworzyć całościowy obraz rozwojowy dziecka.

Trzeba pamiętać, iż każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie. Maluszek sygnalizuje nauczycielom i opiekunom swoje następne kroki i potrzeby rozwojowe. Zadaniem dorosłych jest rozpoznawanie tych potrzeb i stwarzanie warunków i możliwości ich rozwoju. Dlatego też niezbędne jest INDYWIDUALNE podejście do każdego dziecka.

Nasi specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitant
czuwają nad stymulacją wszystkich sfer rozwojowych każdego dziecka.

Rozwój biologiczny

 

Rozwój biologiczny i fizyczny

Maluszki uczęszczające do naszej Akademii mierzone są oraz ważone co miesiąc. Wartości wagi ciała, wysokości dziecka sprawdzane są i raportowane w dokumentacji, wszystkie spostrzeżenia przekazywane są rodzicom lub opiekunom maluchów. Dzięki zrównoważonemu menu przygotowywanemu przez firmę cateringową w konsultacji z dietetykiem i na bazie piramidy żywienia, dzieci mają dostarczane potrzebne im do zdrowego rozwoju zasoby.  

Rozwój psychomotoryczny

Personel wychowaczy oraz psycholog naszego żłobka obserwuje rozwój psychomotoryczny dzieci oraz wspomaga i stymuluje odpowiednio wszystkie sfery rozwoju. Stymulacja ta polega na pobudzeniu sfery tak zwanej dużej motoryki oraz małej motoryki.

Zajęcia gimnastyczne z rehabilitantem, ruchowe oraz taneczne dają możliwość właściwej stymulacji rozwoju dużej motoryki dziecka. Co za tym idzie, nie można zapominać o małej motoryce (czyli o ruchach precyzyjnych rąk i stóp).

Dla dorosłych zabawa dziecka czasem może wydawać się czynnością jedynie przysparzającą dzieciom radości, rzadko kiedy spoglądamy na zabawę jako na sposób poznawania świata i przede wszystkim jako na ciężką pracę niezbędną do osiągnięcia odpowiednich kroków rozwojowych. Przez zabawę dziecko bowiem stymuluje swój mózg do tworzenia nowych połączeń nerwowych, nowych reprezentacji mózgowych które są niezbędne do rozwoju. Ćwiczenia manualne takie jak przesypywanie zabawek z pudełka na podłogę, zbieranie małych przedmitów do kubeczka (np koralików) układanie wierzy z klocków, grupowanie zabawek lub przedmiotów w podzbiory, manipulacje zabawkami czy układanie puzzli to zabawy, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka.

Stymulacja małej motoryki dziecka to nie tylko wyżej wymienione zabawy i manipulacje. To także umiejętności nabywane w procesie usamodzielniania się dziecka: tz samodzielne jedzenie, mycie rączek, ząbków, zdejmowanie i ubieranie np bucików.

Rozwój samodzielności dziecka – samodzielne jedzenie, przyzwyczajenia higieniczne oraz trening czystości

Rozwój psychomotoryczny

Zwracamy szczególną uwagę na nabywanie przez dzieci umiejętności związanych z uzyskiwaniem samodzielności (samodzielne jedzenie, zgłaszanie potrzeb, siadanie na nocniczek, korzystanie z toalety, przyzwyczajenia higieniczne, mycie rączek, ząbków, samodzielne ubieranie się itp) oraz umiejętności psychomotorycznych – samodzielne chodzenie, bieganie, chwytanie przedmiotów, rzucanie do celu, manipulacja przedmiotami, zabawkami, rozwój lateralizacji, itp) .

W naszej Akademii staramy się podążać za potrzebami rozwojowymi dziecka. Maluszki umieją zasygnalizować gotowość do nauki czynności takich jak np samodzielne jedzenie. Opiekunowie czuwają nad prawidłowym ułożeniem widelczyka lub łyżki w rączce dziecka, pomagając w trudnej nauce samodzielnego jedzenia.

Zdobywanie takich umiejętności jak picie z dziecięcego kubeczka, samodzielne jedzenie widelcem i łyżką oraz gryzienie pokarmów mają ogromny wpływ na późniejszy rozwój aparatu mowy i mowy u dziecka.

Trening czystości czyli jak pozbywamy się pieluszki

W naszej Akademii maluszki sadzane są na dziecięcą toaletę po każdym posiłku oraz po drzemce w środku dnia. Celem takiego działania jest przyzwyczajenie maluszków do regularności w wysadzaniu na toaletę, co potem stanowi pierwszy krok w treningu czystości. Wysadzanie dziecka na toaletę bezpośrednio po śnie jest uzasadnione biologicznie (organizm był bowiem w czasie snu w stanie „wyłączenia” fizjologicznego), dlatego przy treningu czystości trzeba pamiętać o daniu dziecku możliwości skorzystania z nocniczka lub toalety zaraz po obudzeniu się. Będzie to także dodatkową motywacją dla maluszka do pracy nad przetrzymywaniem potrzeb fizjologicznych do czasu obudzenia.

Personel wychowawczy wraz z psychologiem sygnalizuje rodzicom gotowość dziecka do rozpoczęcia treningu czystości. Trening ten odbywa się w ścisłej współpracy z rodzicami, wraz z wymianą uwag oraz informacji co do jego przebiegu. Współpraca rodziców z personelem wychowaczym jest niezbędna dla pomyślnego i szybkiego zakończenia treningu.

Szczegóły przebiegu treningu ustalane są indywidualnie dla każdego dziecka, w zależności od jego możliwości i potrzeb rozwojowych. To, że dziecko jeszcze nie mówi, nie oznacza, iż nie jest jeszcze gotowe do treningu czystości. Należy pamiętać, iż dzieci mają cały wachlarz możliwości zakomunikowania swoich potrzeb – dlatego też ważne jest uchwycenie momentu gotowości psychicznej dziecka na rozpoczęcie pozbywania się pieluszki.

W czasie treningu personel wychowaczy stosuje metodę pozytywnych wzmocnień – czyli w tym wypadku wzmacnianie pozytywne sukcesów związanych z korzystaniem z toalety.

Rozwój społeczny i rozwój mowy

Rozwój społeczny i rozwój mowy

Międzynarodowa Akademia Daisy stwarza maluszkom okazję do pierwszego treningu zachowań społecznych oraz pozwala na szybki rozwój komunikacji przez mowę. Zwracamy również uwagę na osiągnięcia dzieci w zachowaniach społecznych takich jak porządkowanie zabawek, pomoc innym maluszkom w trudnościach. Uspołecznienie jest bowiem jednym z najtrudniejszych zadań rozwojowych wczesnego wieku dziecięcego, maluchy potrzebują dużo wsparcia zarówno rodziców jak i wychowawców. Wszystkie osiągnięcia czy trudności dokumentowane są a potem omawiane z rodzicami lub opiekunami dziecka.

Kiedy do logopedy?

Do logopedy idziemy, gdy dziecko:

nie gaworzy nie utrzymuje kontaktu wzrokowego
nie reaguje na swoje imię, nie reaguje na polecenia wysuwa język między zęby
oddycha ustami, ślini się
ma trudności z gryzieniem, żuciem, połykaniem
ma trudności w czytaniu i pisaniu

ok. 12 ms.ż. nie posługuje się nawet najprostszymi słowami (np. mama, tata, am, bam)

ok. 24 ms.ż. nie łączy dwóch prostych elementów (np. mama daj)

po ukończeniu 36 ms.ż. jego mowa jest niezrozumiała dla otoczenia

1-6 miesiąc Gdy dziecko nie ma samogłosek, spółgłosek [p, b, m, w, t], sylab np. papa, mama, baba....

6 miesiąc nie gaworzy samonaśladowczo – bababa, dadada...

9 miesiąc nie rozpoznaje intonacji ,, stop” , ,,nie wolno”, brak gestu wskazywania palcem.

1-2 rok życia [p, b, m, t, d, n, ś, ć, ź, dź + wyrażenia dźwiękonaśladowcze

3 lata nie mówi głoski [p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, ń]/p>

4 lata nie mówi głoski [s, z, c, dz]

5 lat nie mówi głoski [sz, ż, cz, dż]

6 lat nie mówi głoski [r]

Weronika Klocek- logopeda

Wyzwania społeczne w grupie rówieśniczej

W początkowym okresie pobytu dziecka w nowej grupie społecznej maluszek ma do przezwyciężenia dużo trudności. Najczęstsze wyzwania to uświadomienie sobie przez dziecko tego, iż nie jest jedyne. W domu najczęściej ma możliwość bawienia się wszystkimi swoimi zabawkami kiedy ma na to ochotę. Nie posiadające rodzeństwa maluszki nie wiedzą jeszcze, co to dzielenie się zabawkami, czekanie na swoją kolei, rezygnacja z jednej zabawki na poczet innej, zabawa wspólna czy zabawa obok siebie. Przebywanie w grupie dzieci daje możliwość wczesnego ćwiczenia zachowań społecznych, poznania czym jest przebywanie w grupie. Dzięki temu maluszki już od najwcześniejszego wieku trenują umiejętności społeczne, co później daje im szybki i łagodny start życiu społecznym.

W naszej Akademii dzieci mają nie tylko możliwość zabawy i przebywania w grupie, ale również spotkania i poznania dzieci z innych kultur. Maluszki nie mają ani uprzedzeń, ani też nie zwracają uwagi na kolor skóry czy język, którym posługują się rodzice dziecka, dla nich każdy z nas jest taki sam, dlatego też przebywając w międzynarodowym środowisku dzieci uczą się szacunku i tolerancji wobec innych narodów, kultur.

Maluszki nie mają żadnych problemów komunikacyjnych, język „dziecka” jest międzynarodowy, jest to bowiem język zabawy i pozytywnych emocji bazujący na komunikacji niewerbalnej.

Należy pamiętać, iż komunikacja międzyludzka nie opiera się jedynie na języku mówionym, duży procent komunikacji między dorosłymi tworzą komunikaty niewerbalne, u dzieci, które dopiero uczą się mowy, komunikacja bazuje na komunikatach niewerbalnych.

Rozwój mowy dzieci do lat 3 ma różnoraki przebieg. Nie ma standartowego „wzoru” tego rozwoju, niektóre dzieci rozpoczynają komunikację werbalną już po pierwszym roku życia, niektóre dużo później.

W naszej Akademii monitorujemy rozwój mowy naszych maluszków. Logopeda diagnozuje każde dziecko z osobna, przygotowuje krótką opinię do wglądu rodziców a także opracowuje zestaw ćwiczeń stymulacyjnych do wykorzystania przez rodziców w domu dla każdego dziecka indywidulanie. Diagnoza logopedyczna dziecka do 3 roku życia to głównie obserwacja rozwoju mowy oraz określanie, czy pojawiły się odpowiednie dla wieku kroki rozwojowe – czyli czy dziecko wykonuje zadane zadania (oczywiście w formie zabawy).

Logopeda przeprowadza rownież zajęcia grupowe mające na celu stymulację rozwoju mowy dzieci. 

Psycholog, Barbara Kulaç

do góry strony