ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАБІР дітей, для людей які виїхали з України через війну в рамках проекту «Краків Разом - Дитя́чий садок» (далі проект)

Ми пропонуємо безкоштовні місця в дитячих садках завдяки акції «Краків Разом – Доступ до дошкільної освіти для дітей осіб, які втікають від війни в Україні»

Раді повідомити, що наш дитячий садок увійшов до групи відібраних закладів, які відповідають усім умовам допуску до проекту.

Ми пропонуємо. Набір буде здійснюватися за критерієм черговості подання заяв, після виконання основної умови, тобто проект стосується лише дітей біженців, які виїхали з України через війну.

Співфінансування покриває: 750 кожного місяця

Батьківська доплата: Їжа згідно з прейскурантом

Додаткові активіті не є обов’язковими

Ми також ведемо резервний список, на випадок вакантних місць або коштів, що залишаються в проекті, для яких буде збережено 4 дітей, але ми допускаємо збільшення цієї кількості або оголошення повторного набору, якщо це необхідно (тут садок завершує вказівкою кількості резервних місць – вона має бути не менше ніж вдвічі більшою за відповідний список, тобто якщо ми пропонуємо 10 місць, то в резерві має бути не менше 20 дітей).

Запрошуємо батьків скористатися підтримкою #KrakówTogether, надіславши заявку у формі info@mamdaisy.pl +48518730818 відповідно на адресу, номер телефону, по днях, Понеділок - П’ятниця з 10:00 до 16:0

Ми будемо інформувати вас про дітей, які пройшли кваліфікацію для участі в проекті та включені до резервного списку.

Про призупинення набору ми також повідомимо на нашому сайті.

Проект діє до кінця червня!

Проект «Краків разом» організовує Internationaler Bund Polska Foundation у співпраці з Департаментом освіти міста Кракова за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Запрошуємо на всі заходи програми «Краків Разом»:
https://ib-polska.pl/unicef/

Усі дитсадки-учасники проекту доступні за цією адресою:
https://ib-polska.pl/unicef/miejsca-w-przedszkolach/

Запрошуємо вас скористатися перевагами програми, ознайомитися з профілями Фонду, інших дитячих садочків та закладів, які беруть участь у проекті #KrakówWРазом!

Разом ми зможемо більше!

INFORMACJA O REKRUTACJI dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie w ramach projektu Kraków Wspólnie - Przedszkola (dalej projekt)

Oferujemy darmowe miejsca w przedszkolu dzięki działaniu “Kraków Wspólnie - Dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie”.

Miło nam poinformować, iż nasze przedszkole znalazło się w grupie wybranych placówek spełniających wszystkie warunki przyjęcia do przedmiotowego projektu.

Oferujemy 2 miejsca dla dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie, na okres do dnia 30.06.2023 r. Rekrutacja odbędzie się w oparciu o kryterium kolejności zgłoszeń, po spełnieniu warunku podstawowego tj. projekt dotyczy tylko dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Dofinansowanie pokrywa: CZESNE 750 ZŁ

Dopłata rodziców: posiłki według stawki, dodatkowe zajęcia organizowane w przedszkolu (nie obligatoryjne)

Prowadzimy również listę rezerwową, w przypadku zwalniania się miejsc lub pozostania środków w projekcie, na którą zostanie zapisanych 4 dzieci, przy czym dopuszczamy zwiększenie tej liczby lub ogłoszenie ponownej rekrutacji, o ile zajdzie taka potrzeba.

Zapraszamy rodziców do skorzystania ze wsparcia #KrakówWspólnie poprzez przesłanie zgłoszenia w formie email na adres info@mamdaisy.pl lub telefonicznie pod numerem +48518730818 odpowiednio na adres, pod nr telefonu, w pracujące dni tygodnia w godzinach od 10:00 – 16:00, w terminie do dnia 30.11.2022.

Na bieżąco będziemy informować o dzieciach, które zostały zakwalifikowane do projektu oraz zapisane na listę rezerwową.

Na ten moment pozostało 1 miejsce.

Również poinformujemy na naszej stronie www o wstrzymaniu naboru.

kontakt do koordynatora rekrutacji:

Barbara Kulac

tel. +48518730818

email: info@mamdaisy.pl

Projekt trwa do końca czerwca!

Projekt Kraków Wspólnie jest organizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, finansowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Zapraszamy do wszystkich działań w ramach programu Kraków Wspólnie:
https://ib-polska.pl/unicef/

Pod tym adresem są wszystkie przedszkola, które biorą udział w projekcie:
https://ib-polska.pl/unicef/miejsca-w-przedszkolach/

Zapraszamy do skorzystania z programu, zaobserwowania profili Fundacji, innych przedszkoli i instytucji, które biorą udział w projekcie #KrakówWspólnie!

Razem możemy więcej!

INFORMATION ON RECRUITMENT of children of people fleeing the war in Ukraine as part of the Krakow Together - Kindergartens project (from now on referred to as the project)

We offer free places in kindergarten thanks to the action “Krakow Together - Access to preschool education for children of people fleeing the war in Ukraine”.

We are pleased to announce that our kindergarten was included in the group of selected institutions that meet all the conditions for admission to the project.

We offer 2) places for children of people fleeing the war in Ukraine until June 30, 2023. Recruitment will be based on the order of applications criterion after meeting the primary condition, i.e. the project applies only to children of refugees before the war in Ukraine.

The co-financing covers: 750 monthly fee

Parental surcharge: food fee according to the price list, additional activities not mendatory

We also keep a reserve list in the event of vacancies or funds remaining in the project, for which 4 children will be saved, but we allow an increase in this number or an announcement of re-recruitment, if necessary.

We invite parents to take advantage of the #Kraków Together support by sending an application in the form of email to the address: info@mamdaisy.pl or phone +48518730818 number, on business days 10:00 – 16:00 by 31.11.2022

We will inform you about children who have qualified for the project and are placed on the reserve list.

For now one of the places is already taken.

We will also inform on our website about the suspension of the recruitment.

kontakt do koordynatora rekrutacji:

Barbara Kulac

tel. +48518730818

email: info@mamdaisy.pl

The project runs until the end of June!

The Internationaler Bund Polska Foundation organizes the Krakow Together project in cooperation with the Department of Education of the City of Krakow, financed by the United Nations Children's Fund (UNICEF).

We invite you to all activities under the Krakow Together program:
https://ib-polska.pl/unicef/

All the kindergartens participating in the project are available at this address:
https://ib-polska.pl/unicef/miejsca-w-przedszkolach/

We invite you to take advantage of the program, and observe the profiles of the Foundation, and other kindergartens and institutions that participate in the # KrakowTogether project!

Together we can do more!

do góry strony